Menu

GDPR

Aplikace Leady primárně identifikuje firmy, které navštívily Vaše webové stránky. Zjednodušeně to systém pozná tak, že je schopen přiřadit návštěvu k právnické osobě, tedy firmě. Aplikace Leady v tomto případě nepřiřazují návštěvy ke konkrétním osobám či živnostníkům, ale výlučně ke společnostem s ručením omezeným nebo akciovým společnostem. Aplikace Leady tedy neobsahuje osobní údaje ani je nezpracovává, a legislativa GDPR se na aplikaci primárně nevztahuje. Zpracovaná auditní zpráva v souladu s GDPR je ke stažení a náhledu zde: Auditní zpráva aplikace Leady.

Aplikace Leady obsahuje a v některý případech zobrazuje jména členů statutárních orgánů v detailu firmy. Tyto informace jsou dostupné z veřejného zdroje ARES a jsou načítány přímo ze zdrojového rejstříku. Nedochází tak ke zpracování dat na straně aplikace, ale pouze k jejímu zobrazení. Pokud je žádoucí zajistit export jmen živnostníků, je řešen pomocí přímého napojení na veřejně dostupná data.

Byl proveden právní rozbor smluvních ujednání a služeb aplikace Leady, dále procesní audit spojený se zpracováním a poskytováním údajů ve službě aplikace Leady a konečně IT procesně analytický rozbor technického řešení.

Provedený audit potvrdil, že je aplikace Leady plně v souladu s GDPR a je k datu 19. 2. 2018 schopna prokázat plný soulad s GDPR bez výhrad.

Miloš Kozelka
GDPR auditor

Dle našeho názoru je aplikace Leady plně v souladu s GDPR.

Mgr. Libuše Kaiserová
Hlavní GDPR auditor

Princip funkcionality aplikace

 

Aplikace Leady v B2B edici výlučně zobrazí, jaké firmy navštívily Váš web. Nezobrazují návštěvy osob či živnostníků, a neobsahují a nezpracovávají jak osobní data, tak citlivé informace.

Technicky aplikace Leady pomocí skriptu určí z jaké firmy byla realizována návštěva, ale v žádný moment nelze určit konkrétní osobu či použité zařízení. Proces určení je technicky zajištěn pomocí velmi přesného pravděpodobnostního modelu. Součástí dodávky dat nejsou žádná jména osob, živnostníků, osobní emailové adresy, webové stránky, telefonní čísla, IP adresy nebo jiné údaje citlivého charakteru.

Tento postup a samotné řešení je dle revizního posudku provedeného Institutem aplikovaného práva z.s. plně v souladu s GDPR direktivou.

Auditní zpráva produktu Leady.cz a Leady.com z pohledu GDPR
Právní a procesní posouzení projektu Leady.cz z pohledu požadavků GDPR.